SEKTÖRLER
Erkek Giyim
Bayan Giyim
Çocuk Giyim
Konf. Aks. Malz.
Diger Kategoriler
Son Eklenen Firmalar
Çulha Gıda Teksil Paz.San ve ...

Telefon; 0212 438 63 12 - 0533 699 34 32

Barlas Triko

Telefon; 0212 438 05 75 - 0212 438 05 76 - 0532 594 21 98

ATASAN DIŞ TİCARET

Telefon; 02124383437

ALİ OYGÜN ÜMİTLEN-MALİ M ...

Telefon; 212-4381120-05424530118

Rigid Jeans

Telefon; 0212 522 45 52 - 0532 216 54 02


28.05.2016 GENEL KURUL TUTANAĞI

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞl

 

S.S. İSTANBUL GİYİMKENT İMALAT VE TOPTAN SATICILARI SİTE İŞLETME KOOPERTAİFİ’ nin 2015  hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere         28/05/2O16 tarihinde saat 12.00'da Oruç Reis Mah. Mahmutpaşa Cad. No:42 K:4 Esenler / İSTANBUL adresindeki Giyimkent sitesi yeni yönetim binası toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Mustafa ÇALIŞKAN, Kadir ASLAN ve HAKAN AYDIN’  ın gözetiminde toplanıldı.

 

         Toplantı öncesinde yapılan incelemede toplantı gündemini, tarihini, saatini adresini içerdiği Yönetim Kurulu tarafından beyan edilen davet mektuplarının ortakların tamamına 28.04.2016 tarihinde Esenler PTT şubesinden taahhütlü mektup olarak gönderildiği ve Genel Kurulun Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrıldığı görüldü.

 

Yönetim Kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanununa ve kooperatif ana sözleşmesi ile kooperatif kayıtlarına uygun olarak hazırlandığı beyan edilip, tasdik edilerek ortakların imzasına sunulan hazirun listesinde kayıtlı toplam 1877 (Binsekizyüzyetmişyedi) ortaktan 263 (İkiyüzaltmışüç) ortağın asaleten ve 372 (üçyüzyetmişiki) ortağın ise vekâleten katılımıyla toplam 656 (Altıyüzellialtı) ortağın hazirun listesini kimliğini ibraz ederek imzaladığı ve toplantıda hazır bulunduğu görülmüş olup, toplantı yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantının bu şekilde yapılmasına yönelik herhangi bir itirazın olmadığının tespit edilmesinden sonra Bakanlık Temsilcisi tarafından Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün toplantıyla ilgili bildirgesi okunduktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM MADDELERİ
 

Madde 1-Toplantı saat 14,20 de Yönetim Kurulu Üyesi İlhan SIĞIRCI tarafından açıldı ve bir dakikalık saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşımız okundu.

 

Madde 2 - Toplantı Başkanlığına Kenan YEĞİN, Tutanak yazmanlığına Hilmi ÖZEN Oy Sayım memurluklarına Hüseyin KAYGUSUZ, Serkan TOKLUCU ve Turhan CANER teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 11 red oyuna karşılık 645 oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından gündeme madde ilave etmek isteyen azınlığın bulunup bulunmadığı soruldu. Bulunmadığı görüldüğünden mevcut gündeme devam edildi. Genel Kurul Tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine 4 red oyuna karşılık 652 Oyla ve oy çokluğuyla karar verildi. Oylama sırasında (saat 14.45 itibariyle ) asaleten 263 vekâleten 393 olmak üzere toplam 656 ortak ve vekilin hazır bulunduğu, anlaşılmıştır. hazirun cetveline imza alınmaya devam edilmiştir.

 

Madde 3 - Kooperatifin 2015 hesap yılı Yönetim Kurulu çalışma raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer SATIR tarafından okundu. Ayrıca Yönetim Kurulunun faaliyetleri sine vizyon gösterisiyle genel kurula tanıtıldı. Denetim Kurulunun 2015 hesap yılı Denetim raporu Denetçi Halim BURSALI tarafından Genel Kurula okundu. Kooperatifin 2016 hesap yılı Bilançosu ve Gelir Gider Hesapları Yönetim Kurulu Üyesi İlhan SIĞIRCI tarafından Genel kurula okundu. Okunan raporlar Genel kurulun müzakeresine sunuldu. Bu esnada ortaklardan Şerife Şen vekili Mustafa IŞIKLI, İbrahim ÖZKUL, Muzaffer CEVİZLİ, Ahmet DÜNDAR, Divana yazılı bir önerge vererek,  Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının tutanağa eklenmesini talep ettiler. Yine ortaklardan Necmi ÖZTEMEL, Ahmet DÜNDAR, Selahattin İNCE, Muzaffer CEVİZLİ, Şerife Şen Vekili, Mustafa IŞIKLI, Hasan GÜMÜŞ, Mustafa AKDOĞAN, Rıdvan BİLGİÇ, İbrahim ÖZKUL, Cengiz İKTİMUR, Elaatin GÜLER Vekili Furkan GÜLER, İsmail Hakkı ŞAHİN Divana yazılı önerge vererek 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider tablosu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının şeffaf, Bilanço ve Gelir Gider tablolarının dip notları mevcut olmaması nedeniyle itiraz ediyoruz. Genel Kurul tutanağına yazılmasını talep ediyoruz. İçerikli önergelerini Divana teslim ettiler. Her iki önerge divan Başkanınca Genel Kurula okundu ve şerhleri tutanağa derc edildi.Toplantı Başkanı Okunan raporlar ve bilanço ile gelir gider tablosunu müzakereye açtı. Söz almak isteyen ortaklar isimlerini divana yazdırdılar. Sırasıyla söz alan ortaklardan:

Ahmet DÜNDAR “ Bizim toplantılar belli bir gerginlik de geçiyor, başkan yaptığı işleri anlattı kendince doğru ancak bizce yanlış yönetimin yapmış olduğu galeri üzeri yalıtımları ve kaldırımların düzenlenmesini hatalı ve pahalı şekilde yapıldığını, Türk Telekom’la anlaşma neden yapıldı? Ne kadar para ödeyeceğimiz açıklansın, biz site işletme kooperatifinin toplantısın da site giderlerini konuşuyoruz site yönetiminin yeri bizim yanımızdır, kat mülkiyetine göre blok yöneticileri seçmeliyiz, denetim kurulu arkadaşı uyarmak isterim site yönetimi ile kooperatif yönetimi ayrışmış mı “ dedi.

M. Akif MISIRLI “ Platform adına gelen SMS’ lerden rahatsızım lütfen benim telefonuma SMS göndermeyin. Aidatlarını ödemeyen insanlar ortakları bezdirerek boş vaatlerle seçime gelen insanları toplantıya katılmalarına engel oluyorlar, muhalif insanların bir tane projeleri yok böyle muhalefet olmaz “ dedi.

Şerife ŞEN vekili Mustafa IŞIKLI “ Gelir gider hesabındaki 430 milyonluk çevre ve peyzaj için ödeme yapıldığı görülmektedir, ben bu işle meşgulüm takriben peyzajın m2 yaklaşık 20 liradır, yönetimin yaptığı işin maliyetinin çok yüksek olduğunu, çevre ve peyzaj işi üst yapıdır, yönetim daha bunu bilmiyor” dedi.

Muzaffer CEVİZLİ “ Akif Mısırlı daha önce bu yöneticiler hakkında konuşuyordu, şimdi ne oldu, bu kooperatif bundan sonra hukuksuzluk yapamayacak daha önce mahkemeye gittiğim gibi tekrar gideceğim ihale yapmadan 900 bin TL maliyetteki  yangın merdiven işini 1.600 bin TL’ye ihalesiz verdiniz. Bize muhalif olarak bir şey yapmadınız diyorlar biz arsa komisyonu kurdurduk, biz size güvenmiyoruz dedik, bizde muhalefet olarak komisyona üye verdik ancak kendileri çoğunluktaydı, bu komisyon 2 yılda 3 defa toplandı, 9 aydır hiç toplanmadı müteahitin hazırladığı projeyi alıp getirdik, müteahhit ben bu ihaleye girmem dedi ancak teknik konuda her türlü yardımı yaparım dedi, 400 bin dolar kira getirecek projeyi hayata geçiremiyorlar, Avek ile ilgili kira kontratını biz düzelttirdik, mantolama ve otopark sinyalizasyon masraflarını ödedik, biz aidat ödediğimiz halde SSK ve belediyeye olan borçlar nereden geliyor, kat mülkiyetine göre site yönetimine geçmeliyiz, yönetim bunu bilmiyor mu, bal gibi biliyor bu yıl aday olmadık ortak liste çıkartalım dedik bunları ibra etmiyorum “ dedi.

Necmi ÖZTEMEL “ Elektrik teknisyeniyim, inşaatın ne olduğunu biliyorum kirişe kolon diyen yöneticilerimiz var 2001 genel kurul tutanağında konuşmalarımın dörtte birinin yazıldığını, kaldırımların bu yönetim tarafından daha önce dar yapıldığını ve daha sonra yeniden masraf yapılarak genişletildiğini belirtti”

Mustafa UÇAN “ Yönetimi bu zamana kadar desteklediğini, fakat bundan sonra destek vermeyeceğini yeni seçilecek yönetime destek vereceğini belirtti”

Mustafa AKGÜN “ arsanın kiraya verilmesiyle ilgili kontratta üçüncü şahıslara devir edilme konusuyla ilgili Muzaffer Cevizlinin iddialarına cevap verdi.”

Murat KURT “ Bizim buradan maddi bir beklentimiz yoktur, platformun giyimkent yönetimi için yardımcı bir kurum olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini belirtti.”

Mustafa ARISOY “ 1986 dan beri kooperatif üyesi olduğunu, giyimkentin ortasına Bellonanın yerleştirilmesinin yanlış olduğunu ve ortak mülklerimizin tapu hisselerinin üyelere verilmesini ve buradan gelen gelirlerin üyelerin ortak banka hesabına yatırılmasını, tekstilkent ve giyimkentin ortak hareket etmesini gerekirse birlikte tek isim altında birleme olabileceğini söyledi.”

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer SATIR söz alarak kendisine ve yönetim kuruluna sorulan soruları ve iddiaları cevapladı. Oylamaya geçilmeden önce Hazirun cetveli imzaya kapatıldı. (Toplantıya katılacak ortak ve vekil olmayınca) saat 16.30 itibariyle yapılan sayım sonucunda toplantıya 290 asil, 412 vekil olmak üzere toplam 702 ortağın katıldığı anlaşılmıştır.

         Yapılan görüşmelerden sonra 2015 yılı Bilançosu ve Gelir Gider Tablosu ile Raporlar 108 ret oyuna karşılık 395 oy ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu esnada ortaklardan Ömer Osman BAŞTUĞ, divan başkanlığına yazılı bir önerge vererek “ Gündemin 3. Maddesi 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının şeffaf, bilanço ve gelir tablolarının dip notları mevcut olmaması nedeniyle genel kurul tutanağına yazılmasını talep ediyorum içerikli talebi divan tarafından yerine getirilerek tutanağa yazıldı.

 

 

Madde 4 - Yönetim kurulu üyelerinin 2015 hesap yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası genel kurulun onayına sunuldu ve 182 ret oyuna karşılık 395 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Denetim kurulu üyelerinin 2015 hesap yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası genel kurulun onayına sunuldu ve 105 ret oyuna karşılık 414 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla ibra edildi. Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bu esnada divan başkanlığına ortaklardan Necmi ÖZTEMEL ile Muzaffer CEVİZLİ gündemin 4.maddesinde yer alan yönetim kurulu faaliyetlerin ibra edilmesine muhalefet başlıklı, yazılı muhalefet şerhini tutanağa eklenmek üzere divana verdiler. Muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (EK-1, 1 sayfa) ayrıca ortaklardan: Necmi ÖZTEMEL Muzaffer CEVİZLİ, Mustafa UÇAN, Remzi ALP, İsmail Hakkı ŞAHİN, Selahattin İNCE, Hasan GÜMÜŞ, Cengiz İLKTİMUR, İrfan GÜLER, Elaattin GÜLER, Muzaffer AKDOĞAN, Şerife ŞEN vekili Mustafa IŞIKLI, Ömer Osman BAŞTUĞ, Ahmet DÜNDAR yönetim ve denetim kurulu üyelerini ibra etmediklerini karara muhalif olduklarını şerh olarak tutanağa geçirilmesini talep ettiler. Talepleri divanca yerine getirildi.  Yine ortaklardan Şerife Şen vekili Mustafa IŞIKLI, Muzaffer CEVİZLİ, İsmail Hakkı ŞAHİN, Elattin GÜLER vekili Furkan GÜLER, Cengiz İLKTİMUR, Mustafa UÇAR, Ömer Osman BAŞTUĞ, Selahattin İNCE,  Mustafa ALPDOĞAN, Ahmet DÜNDAR, Necmi ÖZTEMEL,  Hasan GÜMÜŞ, Remzi ALP ve İrfan GÜLER divan başkanlığına yazılı bir önerge vererek “ Gündemin 4. Maddesi 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının şeffaf, bilanço ve gelir tablolarının dip notları mevcut olmaması nedeniyle genel kurul tutanağına yazılmasını talep ediyorum. İçerikli talepleri divan tarafından yerine getirilerek tutanağa yazıldı.

 

Madde 5 – Fiziki ömürlerini tamamlayan ve de 2014 yılı Haziran ayında yağan dolu nedeniyle de tamamen tahrip olan tüm çatılarımızın yapı şeklinin belirlenmesine ve yapı şekline göre toplanacak paranın tespitine müzakeresine geçildi. Yönetim kurulu başkanı söz alarak çatıların yapılmasının genel kurulun kararı olduğunu söyledi. Bu esnada Abdullah BİNBOĞA ve Mustafa AKGÜL tarafından yazılı bir önerge divan başkanlığına verildi. Önerge içeriğinde;  “Fiziki ömürlerini tamamlayan ve 14 Haziran 2014 tarihinde yağan dolu ile tahrip olan çatılarımızın yapılıp yapılmaması hususunun karara bağlanması için genel kurul oyuna sunulması arz olunur” denilmektedir. Yine ortaklardan Elattin GÜLER vekili Furkan GÜLER, Cengiz İLKTİMUR, Mustafa UÇAR, Ömer Osman BAŞTUĞ, Selahattin İNCE, Ramazan ZEYREK, Mustafa AKDOĞAN, Ahmet DÜNDAR, Necmi ÖZTEMEL, İbrahim ÖZKUL, Hasan GÜMÜŞ, Remzi ALP ve İrfan GÜLER divan başkanlığına yazılı bir önerge vererek “ Gündemin 5. Maddesindeki çatılarımızın yapı şeklinin belirlenmesine ve yapı şekline göre toplanacak paranın, gerekli araştırma yapılmadan, fiyat teklifleri alınmadan Üyeden toplanmasına itiraz ediyorum, durumun genel kurul tutanağına yazılmasını talep ediyorum. Talepleri divan tarafından yerine getirilerek tutanağa yazıldı. Gündem müzakere açıldı. Söz alan ortaklardan Ferhat YILMAZ konu hakkında konuştu.

Muzaffer Cevizli genel kurulu terk etme kararı aldıklarını ve çatılarla ilgili aldıkları kararı tanımadıklarını belirtti.

Osman Zeki UZUN çatıların sökülmeden üzerine kiremit döşenerek yapılmasını önerdi.

Necmi ÖZTEMEL çatıların yapımının yönetim kurulu başkanı tarafından hatalı olarak yaptırıldığını ve Ömer Satır beyin cebinden ödemesi gerektiğini söyledi ve bu maddeye muhalefet ettiğini belirtir muhalefet şerhini yazılı olarak divana vererek şerhinin tutanağa eklenmesini talep etmiştir. Talebi divanca yerine getirildi. (EK-2, 1 sayfa )

Mustafa AKGÜL çatçıların yapılıp yapılmamasına üyelerin karar vereceğini söyledi. Başka söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda:  Çatıların yapılması için 10 olumlu oy kullanılmıştır. 469 red oyu kullanılmıştır. Böylece gündemin bu maddesi oy çokluğuyla reddedilmiştir.

 

Madde 6 – Giyimkent iş merkezinin bozulan asansörlerin tamiri ve diğer yapılacak işler için aidat dâhil toplanacak paranın tespitine müzakere ve karar alınması maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı konu hakkında genel kurula bilgi verdi ve iş merkezindeki asansörlerin tamiri ve yapılacak diğer işler için aidat dâhil toplanacak paranın 50 m2 işyeri için aylık 183 TL aidat alınması konusunda yazılı önergesini divana verdi. Ömer SATIR tarafından verilen yazılı önerge tutanağa eklendi. (EK-3, 1 sayfa ) Ortaklardan Hasan YERİNDE söz alarak, iş merkezinin aidatlarının diğer kooperatif üyeleri tarafından belirlenmesinin doğru olmadığını belirtti ve 6. Maddeye muhalif olduğunu belirten muhalefet şerhini tutanağa eklenmek üzere divan başkanlığına verdi. (EK-4, 1 sayfa) ortaklardan Rıdvan BİLGİÇ divana yazılı muhalefet şerhi vererek salonda giyimkent iş merkezinden çoğunluk yoktur 183 TL aylık ödemeyi kabul etmiyorum iş merkezinde kat mülkiyet kanuna göre yönetim oluşmalıdır bu nedenle muhalifim. İçerikli yazılı muhalefet şerhi aynen tutanağa geçirildi. Başka söz alan ve şerh veren olmayıca oylamaya geçildi yapılan oylama sonucunda: Temmuz 2016 tarihinde başlamak üzere ortaklardan 12 ay süre ile aylık 183 TL (beher 50 metrakare iş yeri için) alınmasına 3 ret oyuna karşılık 471 oyla oy çokluğu ile karar verildi.

 

Madde 7 – Tahmini bütçenin okunması, ortaklardan alınacak hakkı huzurları tespiti için müzakere ve karar maddesine geçildi. Yönetim Kurulu ortaklardan 1 Temmuz 2016 tarihinden başlamak üzere aylık 185 TL talep ettiklerini genel kurula sundu. .ortalardan Halit DENİZ ödenen aidatların üzerine %15 arıttırılarak ödenmesini öneriyorum dedi. Ali Oygün ÜMİTLEN aidatların %10 arttırılmasını öneriyorum dedi, yine ortaklardan Murat ÖZTEMEL, Hacı SADAK, Rıdvan BİLGİÇ ve Hasan GÜMÜŞ aylık aidatların 140 TL olmasını talep ettiler. Ortaklardan Mustafa GÜLTEKİN yönetici sayısının 7’den 5’e düşürülmesini aidatların 140 TL den daha aşağıya düşürülmesini, çatıların herkesin kendisinin yapmasını öneriyorum dedi. Başka öneri olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda aylık 185 tl alınmasına, 64 red oyuna karşılık 342 kabul oyu çıkmıştır. Hazirun cetvelinde asaleten-vekaleten 702 ortağın mevcut olması nedeniyle karar nisabı için 352 oy gerekli olduğu, bu sayının karar nisabını oluşturmadığı genel kurula açıklandı.Bu esnada divan başkanlığına Muzaffer CEVİZLİ tarafından verilen yazılı dilekçede ‘’yapılan sayımda muvazaa vardır ve kayıtlara geçirilmesini rica ederim’’. Talebi divanca yerine getirildi. Gündemin 7.maddesinin görüşülmesi esnasında bir kısım ortak salonu terk etti. Bir kısım ortak ise salonda toplantı nisabını olmadığı ve salondakilerin sayılmalarını talep ettiler. Bu durum üzerine toplantı girişinde ortaklara verilen ve üzerinde kullanacakları oyların yazılı olduğu kartlar gösterilmek suretiyle salon divan heyetinde görev alan oy saymanlarınca sayıldı. Salonda asaleten ve vekâleten toplam 442 ortağın mevcut bulunduğu tespit edildi. Bakanlık temsilcileri olarak salonda ana sözleşmenin 33.maddesinde yazılı olan ¼ nisabın mevcut olmadığı bu nedenle genel kurulun toplantıya devam edemeyeceği genel kurula açıklandı. Ancak divan heyeti ve bir grup ortaklar toplantıya devam edilmesini ısrarla talep ettiler. Ancak bakanlık temelcileri nisap düştükten sonra alınacak kararların yok hükmünde olacağını divana ve genel kurula katılan ortaklara açıkladılar. Buna rağmen divan heyeti başkanlığınca gündemin görüşülmesine devam edildi. Tekrar yapılan oylama sonucunda aylık 150 TL aidata 328 evet oyu çıkmıştır. Bu kararda yeteri miktarda oy almadığı için aylık 140 TL olarak aidatların devam etmesine 9 red oyuna karşılık 397 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

 

Madde 8 – Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine ödenecek hakkı huzurların tespiti için müzakere ve karar maddesine geçildi. Bu esnada divana Mustafa GÜLTEKİN tarafından divan başkanlığına yazılı bir önerge verilerek huzur haklarının %25 düşürülmesini önerdi. Öneri oylandı. 8 kabul oyuna karşılık 398 oy ve oy çokluğuyla reddedildi. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin huzur haklarının aynen devamına 9 red oyuna karşılık 397 oy ve oyçokluğuyla karar verildi.

 

Madde 9 –Yönetim Kurulu asil üyeleriyle yedek üyelerinin ve Denetim Kurulu asil üyeleriyle yedek üyelerinin gizli oy açık tasnif yoluyla seçilmesi için Divana

Ömer SATIR Başkanlığında yeşil renkli tek liste sunuldu. Yapılan gizli oy açık tasnif sonucunda:183 oy kullandığı, bunlardan 3 oyun geçersiz sayıldığı, 180 oyun ise geçerli olduğu divan heyetince genel kurula açıklandı.Buna göre:2(iki) yıl için görev yapmak üzere   yeşil listeye verilen 180 oy ile ve oy çokluğuyla yeşil listede bulunan aşağıdaki isimleri bulunan yönetim kurulu asil ve yedek üyelikleri ile denetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilmişlerdir.

 

 

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine                   Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine

1-    Ömer SATIR                                        1-Koreli Tarık BAYKAL

2-    Mustafa AKGÜL                                 2- Zeynal DENİZ(Mope Teks. Kuy.İnş.Gıda.Ltd.Şti)

3-    İlhan SIĞIRCI(Han Teks.San ve Ltd.)    3- Abdullah BOZAN(Bozan Teks.San.Tic.Ltd.Şti)

4-    Abdullah BİNBOĞA                            4- Salim GÖKSUN

5-    Mustafa BALKUV(Trisad)                  5- Ertuğrul KARAMERCAN

6-    Muhammer ZEBEL                             6- Mehmet AKGÖZ

7-    Abdulaziz DURMUŞ                           7- Mustafa YÖRECİ

                                              

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine        Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine

1-   Halim BURSALI                                         1- Enver DİKİCİ

2-   Cemal ÖZTEL                                             2- Ahmet KARACA

3-   Ahmet KOCATEPELİ                                 3-  Hakan ARSLAN

 

 

Madde 10 –Dilek temenniler kısmında söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantı saat 20:30’ da kapatıldı.

 

    Toplantı tutanağına şerh koyanlar:

  Karar yeter sayısı ile toplantı yeter sayısı düşmüştür. Genel kurul gündemindeki 6.maddeden sonraki bütün kararların hükümsüz olduğunu beyan ediyoruz ve bu yönde muhalefet  şerhimizi koyuyoruz şeklinde beyanda bulunanlar:

Ali Oygün ÜMİTLEN

 

Hasan YERİNDE

 

Necmi ÖZTEMEL

 

Arif YÜCEL

 

Muzaffer CEVİZLİ

 

Ridvan BİLGİÇ

 

Mehmet Sait KES

 

Şerife ŞEN vekili Mustafa IŞIKLI

 

Fikret GÜMÜŞ

 

Mehmet CEVİZLİ

 

Osman DEVECİOĞLU

 

Hasan GÜMÜŞ

 

Samed KELEŞ

 

Ahmet DÜNDAR

 

Bilgin KOÇAK

 

Orhan ALINHAN

 

Murat ÖZTEMEL

 

Selahattin İNCE

 

 

S.S İstanbul Giyimkent İmalat ve Toptan Satıcıları Site İşletme Kooperatifi hukuk müşavirleri Av.İbrahim Ethem YÜKSEL ve Av.İbrahim ASLAN tarafından verilen muhalefet şerhidir:Biz kooperatif hukuk müşaviri olarak ana sözleşmemizin 33.maddesi gereğince; ‘’ Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşülebilmesi için, kooperarifte kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların en az ¼ ünün şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda nisap temin edilmediği takdirde, ikinci toplantıda nisap aranmaz. Genel kurulda kararlar, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan fazlasının oyuyla alınır.’’ dediğine göre sayım aşamasında 442 üyemiz mevcut olup, bu maddeye göre genel kurulda alınan kararlar geçerli olacağından, bakanlık temsilcilerince nisap sağlanamadığı iddiasıyla alınan kararların geçerli olmadığı beyan ve iddialarını bu yönden kabul etmediğimizden, iş bu şerhi yazmak zarureti hasıl olmuştur.

 

Şerh koyanlar:

 

Av.İbrahim Ethem YÜKSEL                 Av.İbrahim ASLAN

 

           

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek okunduktan sonra yukarıda isimleri bulunan ortaklardan tutanağa şerh koymak isteyenlerin şerhleri alınarak birlite imza altına alınmıştır. 28.05.2016

 

 

TOPLANTI BAŞKANI                          TUTANAK YAZMANI

Kenan YEĞİN                                       Hilmi ÖZEN

 

 

 

 

OY SAYIM MEMURLARI

Hüseyin KAYGUSUZ                  Serkan TOKLUCU                      Turhan CANER

 

 

 

                                                                                                         

                                               BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mustafa ÇALIŞKAN                                Kadir ASLAN                             Hakan AYDIN

Kategori: Haberler Haber Tarihi: 13-07-2016 Haberin Devamı

06.08.2016 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

S.S. İSTANBUL GİYİMKENT İMALAT VE TOPTAN SATICILARI SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

                                       YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

                               28.05.2016 TARİHLİ GENEL KURUL NETİCELERİ VE

                           OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

            Değerli ortaklar, 28.05.2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında gündemin 2. Maddesindeki divan heyetinin teşekkülü oluşup yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider tabloları ve denetim kurulu faaliyet raporu kabul edildi.Yönetim Kurulu 395 , Denetim Kurulu 414 oy ile ibra edildi.

            Gündemin 5. Maddesi çatılarla ilgili idi ve çatıların yapılması 10 oya karşılık 469 oyla reddedildi, 6. Maddede ise çok katlı iş merkezinde yapılan ve yapılacak işler karşılığında aidat İş Merkezi 50 m2 lik bir dükkan için 1 yıl boyunca (Temmuz 2016- Haziran 2017 arası 12 ay) aylık 183 TL alınması genel kurulca kabul edildi.

            Genel Kurul normal faaliyetine devam ederken bazı ortakların havayı gerip, ortağı salonu terke davet etmeleri  üzerine karar yeter sayısı düşmüş, gündemin diğer maddelerinin görüşülmesi engellenmiş oldu.

            Şimdi geri kalan üç maddeyi görüşüp karara bağlamak üzere sizleri yeniden daha kısa sürecek olan Olağanüstü Genel Kurula çağırma zorunda kaldık. Bu sefer, tüm ortaklarımızı Genel Kurula iştirak ederek sağlıklı netice almaya davet ediyoruz.

            Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06.08.2016 Cumartesi günü saat 14.00’da Oruç Reis mah. Mahmutpaşa cad. No:42 K:4 Esenler/İSTANBUL  yönetim binası kongre salonunda yapılacaktır.

Genel Kurulumuzun çalışmaya başlayabilmesi için ortaklarımızın ¼’ünün toplantıda hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu sayı sağlanamazsa toplantı ertelenecek ve ikinci toplantı aynı gündemle ve aynı yerde 14.08.2016 Pazar günü saat 14.00’da toplantıya katılanların sayısına bakılmaksızın yapılacaktır.

Ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılabilmeleri için ortaklık cetvelini imzalamaları şarttır. Genel Kurula katılamayan ortaklarımız, imzaladıkları vekâletname ile bir başka ortak tarafından kendilerini Genel Kurulda temsil ettirebilirler. Vekâlet ile temsilde “eş, anne, baba ve çocukları” için temsilde ortaklık şartı aranmaz. Bir ortak organ seçiminde 1 (bir) onun haricindeki maddelerde en fazla 9 (dokuz) ortağı temsil edebilir. Vekil olarak toplantıya katılan akrabalar başka ortağın vekâletini kullanamaz.  Tüzel kişi ortakların adına oy kullanacakların oy kullanma yetkisine sahip olduklarını gösteren karar defterinin fotokopisi ve imza sirkülerinin fotokopisini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Not: Toplantıya asaleten ve vekâleten katılacak ortaklarımızın, ortaklık numaraları ile gelmeleri ve T.C. No yazılı hüviyetlerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

(Toplantı için Eski İTO binası önünden ve Bakırcılardan saat 13.00’da servis aracı kalkacaktır.Saat 13.00’den itibaren 15 dk’da bir  Kartaltepe-Kocatepe Metro İstasyonu önünden araç kalkacaktır.)

 

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.     Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

2.     Divan Heyetinin teşekkülü ve heyete tutanakları imzalama yetkisi verilmesine.

3.     Açılış konuşması

4.     Tahmini bütçenin okunması, ortaklardan alınacak aidat tutarları için müzakeresi ve karar.

5.     Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek hakkı huzurların tesbiti için müzakere ve karar.

6.     Yeni yönetim ve denetim kurullarının 3 yıl seçimi için müzakere ve karar.

7.       Dilek, temenniler ve kapanış.                                                                          

 

                 

Kategori: Haberler Haber Tarihi: 12-07-2016 Haberin Devamı

GENEL KURUL İLANI

Kooperatifimizin 2015 çalışma yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mayıs 2016 Cumartesi günü saat 12.00’da Oruç Reis mah. Mahmutpaşa cad. No:42 K:4 Esenler/İSTANBUL yönetim binası kongre salonunda yapılacaktır.

Kategori: Haberler Haber Tarihi: 10-05-2016 Haberin Devamı

Çanakkale 18 Mart Şehitleri Anma Günü

Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 101. yıldönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu yaşıyoruz.

Kategori: Haberler Haber Tarihi: 18-03-2016 Haberin Devamı

Yeni Çöp Arabamız ve Çöp Kutularımız Hayırlı Olsun.

Daha temiz Giyimkent için bünyemize kattığımız çöp arabası ve sokaklarımıza koyduğumuz yeni modern çöp kurularımız Giyimkent çok daha temiz olacak. 

Kategori: Haberler Haber Tarihi: 09-03-2016 Haberin Devamı

sanal tur
Makaleler
Güncel Konular