Başkanın Mesajı

DEĞERLİ ORTAKLAR

Ağustos  2016 yılında yapılan Genel Kurulumuza katılarak 31 yıllık Giyimkent’te değişmeyen birbirinin devamı olan eski yönetimi sizlerin de     oyları ile değiştirdik.

Göreve geldiğimiz tarihte kasamız da  5.000 TL. bankalar da 8.000 TL. vardı. 3.905.000 TL. borcumuz 1.200.000 TL Ye yakın kıdem tazminatı ,borcumuz üyelerden 1.500.000 alacağımız vardı Maalesef Temmuz ayında 57.000 TL. Kooperatifimizin çeki ödenmemiş. Kooperatifimizin kredi kartları iptal olmuş, elektrik. Doğalgaz faturaları hiçbir zaman gününde ödenmemiş,  sadece iş merkezimizin 2,5 yıllık doğalgaz faturası 156.000 TL. Elektrik 36.000 TL. geçmiş dönem borcu bulunmaktaydı. Ayrıca igdaş ile yapılan sözleşmemiz geçmiş dönem borcundan dolayı fesh edilmiş, çalışanlarımızın maaşları gününde ödenmemiş. Ödemeleri yapmak için şahıslardan elden borç almak zorunda kalınmış. Adeta uçan kuşa borcumuz vardı.

Bütün bunlara karşılık üyelerden aidatlar zamanında toplanmamış, üyelerden alınan senetler takip edilmemiş, kiracılara yapılması gereken zamlar yapılmamış, borcu olan kiracılara icra takipleri yapılmamış daha önce aidatlarını uzun zaman ödemeyen üyeler bir şekilde kendi arkadaşları, tanıdıkları, eş dost veya bize oy veriyor diye idare edilmiş ve kooperatifimiz borç batağına saplanmış. Emlak vergilerini ödeyememiş, gününde ödemesi gereken daha önce yapılandırılan, VERGİ,  SGK ve EMLAK VERGİSİ borçlar yüzünden çok yüksek oranda gecikme cezaları ödemek zorunda kalmış. Çalışanların bu güne kadar kıdem tazminatı karşılığı ayrılmamış,  mesai ücretleri bile ödenmemiştir.

Yeni yönetim olarak ilk iş mali disiplini sağlamak için çalışmalara başladık. Öncelikli olarak yüksek oranda borçlu olan üyelerden başlayarak Yönetim Kurulundaki ben dahil bütün arkadaşlar 1 lira bile borcu olmamasına rağmen 2017 Temmuz ayına kadar olan aidatlarımızı peşin ödeyerek ödenmemiş karşılıksız kaşesi vurulmuş  57.000 TL. Çekimizi ödedik, ortalama indirimden de faydalanmadık,  Bütün ikaz ve ihtarlarımıza rağmen borcunu ödemeyen üyelerimize icra takip’i başlattık,  bu konuda hiç kimseye iltimas sağlamadık, istinasız ödemeyen kim olursa olsun gecikme farkı aldık, hatta bir gün bile geç ödeyen üyelerimizden 2 TL. gecikme farkı aldık, almak zorundaydık.

Çünkü almadığımız zaman hem kanunen suç işlemiş oluruz, hem de diğer üyelere haksızlık etmiş oluruz.

Bizim dönemimizde Yönetim Kurulu üyelerinin bile 1 lira gecikme farkı çıkarsa ödemek zorundadır. Muhasebe kayıtlarımıza bunun girilmesi gerekir.

Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı

Muzaffer CEVİZLİ

201703291332501000