18.07.2019 Perşembe

GİYİMKENT GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2018 çalışma yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılmıştır.

Bu genel kurulumuzda 27 Nisan 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul’da gündemin beşinci maddesi olan; müstakil işyerlerinin çatıları ve derelerinin yapılması işi bedelinin 7.000,00 TL (yedibin TL) olması ile 20 ayda ödenmesi Genel Kurul’ca kabul edilmesine rağmen; Yönetim Kurulu olarak genel kurula katılımın az olması, bazı ortakların ödeme güçlüğüne düşeceği dikkate alınarak bu maddenin yeniden alternatif tekliflerle genel kurulda müzakere edilmesi uygun görülmüştür. Müzakere sonucu 27 Nisan 2019 tarihli karar iptal edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun sunduğu alternatif teklif ile 50m2 tabanlı müstakil bir işyerinin çatısı için 30 Temmuz 2019 tarihinde başlamak üzere her ay 120 TL’den 30 ayda toplam 3.600 TL tahsil edilmesine karar verilmiştir. Çatı işlerinin yapılması için hem malzeme hem de işçilik için ihale süreci Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek olup akabinde imalatlara başlanılacaktır. Çatı yapım işlerinin aksamadan yürütülebilmesi için ödemelerinizi düzenli yapmanızı önemle rica ederiz. Zamanında ödenmeyen çatı ödemeleri için gecikme cezasının aylık % 3 olarak uygulanması Genel Kurul tarafından kararlaştırılmıştır.

Genel Kurulumuzun aidatlar hususundaki 6. Maddesi için Yönetim Kurulumuz tarafından sunulan önergede;

01 Temmuz 2019 – 30 Haziran 2020 dönemi için herhangi bir artış yapılmaması teklifinde bulunulmuş, önerge oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

01 Temmuz 2019 – 30 Haziran 2020 dönemi için aidatlara zam yapılmamıştır.

 

Müstakil işyerleri için ödeme tablosu aşağıda sunulmuştur.