18. Sokak araç sirkülasyonunun yoğunluğu nedeni ile çökme oluşan kilit taş yollarımızın bakım ve onarımları yapılıyor.